За нас

 
 

Българо-Скандинавската Търговска е създадена през 2009г. като сдружение с нестопанска цел.

Целта на Kамарата е да представлява и да защитава икономическите интереси на своите членове и да насърчава и подпомага търговските и икономическите отношения между България и Дания, Исландия, Норвегия, Финландия и Швеция. Стремежът на Камарата е да в услуга не само на избрана група крупни скандинавски компании, но да представя, подпомага и защитава икономическите интереси на всеки един свой член независимо от мащаба на дейността му.

Управителният орган на Камарата е на Управителният съвет, който се състои от 9 души – като всеки от тях представлява интересите на скандинавската бизнес общност в България.

Камарата е отворена за български и за скандинавски лица (юридически и физически), които участват в икономическия живот между България и петте страни, а също така и приемат ценностите на Камарата.

Към момента членове на Камарата са около 70 компании, участващи в икономическия живот между България и скандинавските страни.

Свали презентацията

© 2020 Българо-Скандинавска Търговска Камара, създаден от Drow Ltd.