Управителен съвет

 

Гьоран Свенсон

Президент
 
goran.svensson@bg-nord.org

Иван Стоименов

Управител
 
ivan.stoimenov@bg-nord.org

Dancho Danov

Член на УС
 
dancho.danov@bg-nord.org

Ирена Комитова

Член на УС
 
irena.komitova@bg-nord.org

Кирил Дренски

Член на УС
 
kiril.drensky@bg-nord.org

Константин Дараданов

Член на УС
 
konstantin.daradanov@bg-nord.org

Petar Donchev

Член на УС
 
petar.donchev@bg-nord.org

Ruslan Papazyan

Член на УС
 
ruslan.papazyan@bg-nord.org
© 2017 Българо-Скандинавска Търговска Камара, създаден от Drow Ltd.