Как да стана член?

 

За да станете член на камарата, моля да се свържете с офиса на камарата, за да получите актуален формуляр за кандидатстване.

След като молбата Ви за членство бъде регистраирана в офиса на камарата, тя ще бъде разгледана на първото заседание на Управителния Съвет на камарата.

При одобрение, ще Ви бъде издадена фактура за членски внос . Членският внос е на стойност 800лв за организации с максимум 50 служители и 1200лв за огранизации с 51 и повече служители. Членският внос се отнася за една календарна година.

Решението за приемане на нов член влиза в сила след подписване на протокола на заседанието на Управителния съвет и заплащане на членския внос за годината на приемането.

© 2020 Българо-Скандинавска Търговска Камара, създаден от Drow Ltd.