Защо да стана член?

 
Като член ще ви бъде предоставена възможността:
  • да предлагате идеи, които ще формират правила и създават практики. Можете да разчитате на камарата да канализира бизнес виждания към държавни и други институции и да съдейства гласа на бизнеса да бъде чут.
  • да засилите имиджа на компанията си чрез контактите с мрежата от членове на камарата.
  • да обмените опит с членовете на камарата и други ресурсни личности чрез мероприятията, организирани от камарата – семинари, бизнес-срещи, неформални събития и др.
  • да бъдете усведомени за последните новини, отнасящи се до икономическите връзки между България и Дания, Исландия, Норвегия, Финландия и Швеция.
© 2020 Българо-Скандинавска Търговска Камара, създаден от Drow Ltd.